Πάνω Frame [668xX]
Λογότυπο Eταιρίας [302xX]

 Το χωροδικτύωμα είναι ένας δικτυωτός φορέας ο οποίος δημιουργείται από ένα σύμπλεγμα κόμβων και ράβδων. Αποτελείται από δύο επάλληλα δικτυώματα τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με διαγώνιες ράβδους . η απόσταση μεταξύ των δύο δικτυωμάτων αυτών καθώς και η μορφή τους  δίνουν στο χωροδικτύωμα μια μεγάλη ευελιξία για την δημιουργία στεγάστρων με πολύπλοκη μορφή , όπως θόλοι , καμπύλες ,δύριχτα, τετράριχτα κλπ.
Το μικρό ίδιο βάρος , η ευκολία στην συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση, η ικανότητα του στην δημιουργία πολύπλοκων μορφών, η αυξανόμενη ανάγκη για χώρους με τον λιγότερο αριθμό υποστυλωμάτων και μεγάλων ανοιγμάτων  καθώς και η αισθητική του έχουν κάνει το χωροδικτύωμα ένα βασικό εργαλείο για του αρχιτέκτονες σε πολλά έργα όπως : 
• Γήπεδα 
• Βιομηχανικούς χώρους
• Εμπορικά – εκθεσιακά κέντρα
• Σχολεία
• Γυμναστήρια
• Αεροδρόμια 
• Νοσοκομεία
• Σιδηροδρομικούς σταθμούς
• Σταθμούς διοδίων
• Λιμάνια 

Ο σχεδιασμός των χωροδικτυωμάτων γίνεται βάση των αρχιτεκτονικών απαιτήσεων και των ιδιομορφιών του χώρου που θα στεγαστεί. Βάση του σχεδιασμού αυτού γίνεται η στατική μελέτη από έμπειρους μηχανικούς με ειδικό software για την επίλυση χωροδικτυωμάτων βάση EC1 και ΝΕΑΚ και διαστασιολογείται ο φορέας βάση EC3 (για μεταλλικές κατασκευές). 
• ΥΛΙΚΑ ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑΤΟΣ 

Για την δημιουργία ενός χωροδικτυώματος απαιτούνται τα παρακάτω υλικά. 
1. Ράβδοι  χωροδικτυώματος
2. Κόμβοι χωροδικτυώματος
3. Κοχλίες
4. Εξάγωνα
5. Ορθοστάτες
6. Τεγίδες
7. Υποστυλώματα – στηρίξεις
8. Φύλλα επικάλυψης 

1. ΡΑΒΔΟΙ ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑΤΟΣ 
Οι ράβδοι του χωροδικτυώματος κατασκευάζονται από σωλήνα . Η διατομή και το πάχος της σωλήνας καθορίζονται από την στατική επίλυση . Στα άκρα των ράβδων προσαρμόζονται δύο ομοαξονικοί μεταλλικοί κώνοι , οι οποίοι φέρουν οπή στο κέντρο τους με σκοπό να περνάει ο κορμός της βίδας μέσα από την οπή ενώ το κεφάλι αυτής να συγκρατείται στο εσωτερικό της ράβδου. Οι ράβδοι είναι γαλβανισμένοι εν θερμό και βάφονται με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας πολυεστέρα , σε οποιαδήποτε απόχρωση RAL. 
2.  KOMBOI  ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑΤΟΣ 
Οι κόμβοι του χωροδικτυώματος κατασκευάζονται από άξονα CK-45 . με κατεργασία σε  CNC τόρνους παίρνει την σφαιρική του μορφή καις σε δεύτερη κατεργασία σε CNC φρέζες γίνεται η διάτρηση η διάτρησή του και η δημιουργία των επίπεδων εδρών , στις ακριβείς μοίρες ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή γεωμετρία του χωροδικτυώματος.
Οι κόμβοι του χωροδικτυώματος γαλβανίζονται ηλεκτρολυτικά.
Η διάμετρος του κόμβου επιλέγεται με βάση των εφελκυστικών δυνάμεων που ασκούνται σε αυτή και από τις βίδες και τα εξάγωνα που συγκλίνουν σε αυτή. 

3. ΒΙΔΕΣ ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑΤΟΣ. 
Οι βίδες χρησιμοποιούνται ώστε να επιτυγχάνεται η κοχλίωση των ράβδων και των κόμβων. Η ποιότητα των βιδών επιλέγεται από την στατική επίλυση και συνήθως είναι 8,.8 και 10.9 .
Όλες οι βίδες είναι γαλβανισμένες ηλεκτρολυτικά. 
4. ΕΞΑΓΩΝΑ ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑΤΟΣ 
Τα εξάγωνα κατασκευάζονται από άξονα εξαγωνικής διατομής, ποιότητας st 37 , με κατάλληλη μηχανουργική κατεργασία σε CNC τόρνους. Τα εξάγωνα έχουν οπή κατά τον άξονά τους  και περιβάλουν τις βίδες. Ο ρόλος τους στην κατασκευή ενός χωροδικτυώματος είναι:
α)  να μεταφέρουν τα θλιπτικά φορτία από τις ράβδους στους κόμβους .
β)  να μπορεί να γίνει η κοχλίωση των ράβδων και των κόμβων μια και το κεφάλι της βίδας είναι στο εσωτερικό της ράβδου.
Οι διαστάσεις των εξαγώνων υπολογίζονται στην στατική μελέτη βάση των θλιπτικών  φορτίων των ράβδων.
Όλα τα εξάγωνα είναι γαλβανισμένα ηλεκτρολυτικά. 

5.  ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ 
Οι ορθοστάτες είναι ειδικά τεμάχια μεταβλητού μήκους τα οποία βιδώνονται στην πάνω μεριά των κόμβων της άνω σχάρας του χωροδικτυώματος με σκοπό την δημιουργίας της επιθυμητής ρύσης του στεγάστρου.
Οι ορθοστάτες είναι γαλβανισμένοι εν θερμό και βαμμένοι με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας πολυεστέρα. 
6.  ΤΕΓΙΔΕΣ 
Οι τεγίδες βιδώνονται πάνω στους ορθοστάτες και χρησιμοποιούνται για την στήριξη των φύλλων της επικάλυψης .
Η διατομή των τεγίδων εξαρτάτε από τον κάναβο του χωροδικτυώματος .
Οι τεγίδες είναι γαλβανισμένες εν θερμό και βαμμένες με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας πολυεστέρα.
7)   ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ - ΣΤΗΡΙΞΕΙΣ 
Η στήριξη των χωροδικτυωμάτων μπορεί να γίνει είτε σε οπλισμένο σκυρόδεμα (τοιχίο, δοκός, κολόνα) είτε σε μεταλλικό υποστύλωμα. Οι στηρίξεις μπορεί να είναι σταθερές  ή να παρέχουν ελευθερία κίνησης σε ένα ή σε δύο άξονες.
Η μορφή αλλά και η γεωμετρία της στήριξης καθορίζονται από την στατική μελέτη. 
8)  ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ 
Το χωροδικτύωμα είναι σε θέση να λάβει όλα τα γνωστά είδη επικάλυψης όπως: 
• Panel πολυουρεθάνης.
• Τραπεζοειδή λαμαρίνα.
• Πολυκαρβονικά φύλλα
• Τζάμι.
• Φύλλα τιτανιούχου ψευδαργύρου.
• Φύλλα χαλκού.
• Κεραμίδια.

 
Banner
Banner
Banner